კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში

სარჩევი

რა …..

  • Fundamental Python programming skills
  • Statistical concepts and how to apply them in practice
  • Gain experience with the Scikit, including data visualization with Plotly and data wrangling with Pandas

კურსის შეჯამება

The demand for skilled data science practitioners is rapidly growing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis posuere tellus ac convallis placerat. Proin tincidunt magna sed ex sollicitudin condimentum. Sed ac faucibus dolor, scelerisque sollicitudin nisi.

ლექციის თემები და რესურსები