გორი

თვისებრივ მონაცემთა ანალიზი ურბანულ დაგეგმარებაში

21-ე საუკუნის ეპოქამ ქალაქის ტიპის დასახლებები უნიკალური გამოწვევების წინაშე დააყენა, თუმცა მსოფლიოს მასშტაბით ბევრ ქალაქში ჯერ კიდევ გრძელდება მოძველებული ურბანული დაგეგმარების მიდგომების გამოყენება.