ამჟამინდ, ვმუშაობ დგაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაში (FAO), როგორც მკვლევარი. ამავე დროს, როგორც დოქტორობის კანდიდატი აფილირებული ვარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის დეპარტამენტთან. ჩემი აკადემიური კარიერა მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან სამეცნიერო კვლევით პროექტებს, რომლებსაც გარდამტეხი ცვლილებების გამოწვევა შეუძლია მთიან და სასოფლო დასახლებებში მცხოვრები ადამიანების საარსებო წყაროების დივერსიფიკაციაზე დაყრდნობით მათი ეკონომიკური დოვლათის გაუმჯობესებაში.

ორ სექტორში, კერძოდ, აკადემიასა და საჯარო სამსახურში, ჩართულობით მიღებულმა გამოცდილებამ მაჩვენა, როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების გამოყენების უპირატესობები და შეზღუდვები. სწორედ ამიტომ, რიგ შემთხვევებში სრული სურათის დასანახად, მართებულად მივიჩნევ შერეულ მეთოდებზე დაფუძნებული დიზაინის გამოყენებას.

ინტერ/მულტი/ტრანსდისციპლინური, მონაწილეობით, სამოქმედო და ტრანსფორმაციულ კვლევებში დაგროვილი გამოცდილებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა სოციალური ფენომენის შესწავლის პროცესში, მხარს ვუჭერ ისეთი მიდგომების ინტეგრირებას, რომლებიც უზრუნველყოფს კვლევის შედეგების ‘მტვრიან თაროზე’ ან მხოლოდ მონაცემთა ბაზებში დარჩენის პრევენციას.

ჩემი რწმენითა და წარმოდგენით, მკვლევრის ძირითად როლსა აქამდე ‘დაფარულის’ გამოაშკარავება და დაინტერესებული მხარეებისთვის აღნიშნულის გასაგები გზით მიწოდება წარმოადგენს. ამის გათვალისწინებით, საქმიანობის პროცესში, პრაქტიკაში ვიყენებ სოციალურ მეცნიერებათა თეორიების, მეთოდებისა და მონაცემების მართვის ინსტრუმენტების (R/Rstudio, QGIS, SPSS, Excel, Access, MAXQDA, Mendeley და ა.შ.) სინთეზს.

ინფორმაციის მართვის ტექნოლოგიური მხარდაჭერა

2016 წელს ილონ მასკის მიერ თანადაარსებული Neuralink-ის მიღწევები სამეცნიერო ფანტასტიკის ფილმის სიუჟეტის ეპიზოდს ჰგავს. თუმცა, ამ შედარების მიღმა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანები უკვე მრავალი წელია, რაც მეხსიერების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს იყენებენ. ყოველდღიურ ცხოვრებაში „ჭკვიან“ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულება უფრო და უფრო იზრდება, რაც ერთიორად გამძაფრდა კორონავირუსის პანდემიის ფონზე სახლის სივრცეში აღმოჩენილი ადამიანებისათვის.

პუბლიკაციები

Quickly discover relevant content by filtering publications.
(2021). შემთხვევის შესწავლის ტრანსდისციპლინური საველე კურსის შემუშავება და განხორციელება | სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის ლექტორებისთვის. შემთხვევის შესწავლის ტრანსდისციპლინური საველე კურსის შემუშავება და განხორციელება | სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის ლექტორებისთვის.

PDF პროექტი ძირითადი დოკუმენტი Resource

(2018). ყოფილ მსჯავრდებულთა მიერ დანაშაულის ჩადენის ხელშემწყობი ფაქტორების კვლევა.

PDF

ღია მონაცემები

ინფორმაცია და პროექტები

დამიკავშირდი