საპარლამენტო არჩევნები

2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ამომრჩეველთა აქტივობა

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პირველ ტურში ამომრჩეველთა რაოდენობა - 1970540

2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ამომრჩეველთა აქტივობა

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პირველ ტურში ამომრჩეველთა რაოდენობა - 1970540