2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ამომრჩეველთა აქტივობა

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია.

2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პირველ ტურში ამომრჩეველთა რაოდენობა - 1970540

2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეველთა რაოდენობა - 562664

2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პირველ ტურში ამომრჩეველთა აქტივობამ შეადგინა 56.11 %, ხოლო მეორე ტურში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩევლების 26.29%.

დიაგრამა 1. ამომრჩეველთა აქტივობა რეგიონების მიხედვით

დიაგრამა 2. ამომრჩეველთა აქტივობა მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით