ღია მონაცემები

დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს ადმინისტრაციული მონაცემები

📊 დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტო ყოველთვიურად აქვეყნებს სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიან ანგარიშს (თავი IV, ნაწილი 12) საქსტატის ვებსაიტზე. მონაცემები ხელმისაწვდომია დეტალურად დანართში - ცხრილი #56 - #78.